Privacybeleid

Algemeen

GoodlifeMe AB (ltd.), neemt uw privacy zeer serieus en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke informatie we van u als gebruiker van de SidekickHealth-applicatie verzamelen en waarom we deze verzamelen. Hier vindt u informatie over wie uw persoonsgegevens ontvangt, onze rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren, wat uw rechten zijn als gebruiker van de applicatie en andere belangrijke feiten met betrekking tot de wetgeving over gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens die GoodlifeMe verzamelt en hoe die gegevens worden gebruikt

 

1. Informatie die u verstrekt wanneer u een account aanmaakt

We ontvangen bepaalde informatie van u wanneer u een Sidekick-account aanmaakt. Om een account aan te maken, heeft u vier verschillende opties:

1.1. Traditionele aanmelding

U kunt ervoor kiezen om rechtstreeks een nieuw account aan te maken door informatie inzake uw naam, e-mailadres en wachtwoord te registreren. U kunt er optioneel voor kiezen om informatie te verstrekken over uw lengte, gewicht, leeftijd en geslacht en om een foto van uzelf te uploaden.

1.2. Aanmelden met Facebook

U kunt ervoor kiezen om Facebook te gebruiken om een account aan te maken. Via deze methode verzamelen we informatie inzake uw naam, geboortedatum, e-mailadres, geslacht, profielafbeelding en vrienden die ook Sidekick gebruiken.

1.3. Aanmelden met Google

U kunt ervoor kiezen om Google te gebruiken om een account aan te maken. Via deze methode verzamelen we informatie over uw naam, e-mailadres, geslacht en profielafbeelding.

1.4. Aanmelden met Apple ID

U kunt ervoor kiezen om Apple ID te gebruiken om een account aan te maken. Via deze methode verzamelen we informatie inzake uw e-mailadres. U kunt er optioneel voor kiezen om informatie te verstrekken over uw lengte, gewicht, leeftijd en geslacht en om een foto van uzelf te uploaden.

1.5. Ontvangers en gegevensbewaring met betrekking tot accountregistratie

Wij gebruiken de service Google Cloud SQL om de registratiegegevens van een account op te slaan. De rol van Google is beperkt tot het opslaan van informatie namens ons; Google gebruikt de informatie niet voor andere doeleinden. Houd er ook rekening mee dat wanneer u een account aanmaakt, andere gebruikers een deel van uw informatie kunnen zien, zoals uw naam en uw profielfoto.

We slaan uw informatie op met behulp van de service Google Cloud SQL totdat u uw Sidekick-account verwijdert. Deze verwijdering omvat alleen persoonlijk identificeerbare gegevens, zoals bijvoorbeeld (gebruikersnaam, wachtwoord, alle afbeeldingen, GPS-gegevens en ingevoerde programma’s).

Als u gedurende een periode van twee jaar geen activiteit in de applicatie noteert, verwijderen we alle persoonsgegevens en anonimiseren we uw account automatisch. Deze verwijdering van persoonsgegevens omvat alle persoonlijk identificeerbare informatie, zoals bijvoorbeeld (gebruikersnaam, wachtwoord, alle afbeeldingen, GPS-gegevens en ingevoerde programma’s).

De registratiegegevens worden samen met gebruiksgegevens opgeslagen met behulp van Google Cloud SQL waarvan de databases zich in de EU bevinden. Afbeeldingen worden opgeslagen op Google Cloud Storage, waarvan de databases zich in meerdere regio’s in de EU bevinden.

2. Informatie die u verstrekt wanneer u de applicatie gebruikt

Wanneer u de applicatie gebruikt, kunt u ervoor kiezen om bepaalde informatie te delen, inclusief informatie met betrekking tot uw gezondheid. Bijvoorbeeld:

2.1. Informatie over uw voedingspatroon

U kunt ervoor kiezen om informatie te delen over uw voedingspatroon, zoals de doelen die u wilt bereiken, evenals informatie over en foto’s van het voedsel dat u hebt gegeten. GoodlifeMe gebruikt deze informatie om u als gebruiker in staat te stellen om uw voedingsgewoonten en voortgang bij te houden.

2.2. Informatie over uw lichamelijke activiteit

U kunt ervoor kiezen om informatie over uw lichamelijke activiteit te delen, zoals informatie over uw trainingen, uw locatie tijdens het sporten (bijv. om de afgelegde afstand te meten tijdens het hardlopen). GoodlifeMe gebruikt deze informatie om u als gebruiker in staat te stellen uw bewegingsroutine bij te houden.

2.3. Informatie over hoe u stress vermindert

U kunt ervoor kiezen om informatie te delen over hoe u stress vermindert, zoals de minuten die u besteedt aan ontspanningsoefeningen in de applicatie. GoodlifeMe gebruikt deze informatie om u als gebruiker in staat te stellen om uw stress- en energieniveaus en mindfulnessactiviteiten bij te houden.

2.4. Informatie over de tests die u ondergaat

U kunt in de applicatie kiezen om verschillende tests te doen, zoals vragenlijsten invullen om uw risico op diabetes of werkgerelateerde stress te controleren, en een persoonlijkheidstest. De resultaten van deze tests zijn gebaseerd op de informatie die u verstrekt. GoodlifeMe gebruikt deze informatie om u als gebruiker in staat te stellen uw testresultaten bij te houden.

2.5. Informatie over uw vitale functies

U kunt ervoor kiezen om informatie met betrekking tot uw vitale functies te delen, zoals uw bloeddruk, polsslag, gewicht en bloedtestresultaten. GoodlifeMe gebruikt deze informatie om u als gebruiker in staat te stellen uw vitale functies te bij te houden en veranderingen in deze metingen in de loop van de tijd bij te houden.

2.6. Informatie over uw gebruik van de applicatie

We gebruiken ook de informatie, zoals gespecificeerd in secties 2.1 tot en met 2.5, die u met ons wilt delen, om u te informeren, te entertainen en te voorzien van relevante services van Sidekick als u toestemming hebt gegeven voor deze communicatie.

2.7. Activiteiten van de gemeenschap

Als gebruiker van de applicatie kunt u deelnemen aan een gemeenschap, als het leefstijlprogramma waar u aan deelneemt dit toestaat, bijvoorbeeld door een bericht te plaatsen op de feed, commentaar te geven op andere berichten of deze te liken. Ons enige doel is om u in staat te stellen om met andere gebruikers in contact te komen en we gebruiken uw informatie niet voor andere doeleinden.

2.8. Informatie over uw interesse voor deelname aan een levensstijlprogramma

Als gebruiker kunt u de applicatie gebruiken om aan te geven dat u geïnteresseerd bent in deelname aan een leefstijlprogramma. GoodlifeMe gebruikt die informatie om te bepalen welke services van Sidekick waarschijnlijk het beste bij u passen en stuurt u een e-mail met informatie over deze services.

2.9. Informatie over hoe u de applicatie gebruikt

Om de gebruikerservaring van de applicatie te verbeteren, verzamelen we ook informatie over hoe u de applicatie gebruikt.

2.10. Persoonlijke profilering

De bovengenoemde informatie leidt tot persoonlijke profilering van gebruikers. De gebruikte logica is eenvoudig: als u fietsactiviteiten registreert, dan zal de SidekickHealth-applicatie u eerder fietsen als beweegactiviteit voorstellen, dan bijvoorbeeld lopen of hardlopen. Er worden geen automatische beslissingen genomen (zoals gedefinieerd in artikel 22 van de AVG) binnen de SidekickHealth-applicatie.

2.11. Ontvangers van informatie en bewaartermijn van gegevens als gevolg van het gebruik van de applicatie

Om de informatie gespecificeerd in secties 2.1. tot en met 2.7. en 2.9. bij te houden, gebruiken we de service Google Cloud SQL. De rol van Google is beperkt tot het opslaan van informatie namens ons; Google gebruikt de informatie niet voor andere doeleinden. We slaan uw informatie op met behulp van de service Google Cloud SQL totdat u uw Sidekick-account verwijdert (zie sectie 1.5.). Als u gedurende een periode van twee jaar geen activiteit in de applicatie registreert, dan anonimiseren we uw account automatisch. Als u besluit om deel te nemen aan een programma voor leefstijlverandering met een trainer of gezondheidscoach, dan heeft hij/zij ook toegang tot een deel van de bovenstaande informatie.

3. Uitgaande e-mails

3.1. Wachtwoord kwijtgeraakt

Als u uw accountwachtwoord bent kwijtgeraakt of bent vergeten, dan kunt u een verzoek indienen om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Als wij zo’n verzoek van u ontvangen, dan sturen wij een e-mail met instructies voor het opnieuw instellen naar het e-mailadres dat u gebruikt hebt voor de registratie van uw Sidekick-account.

3.2. Verbeteren van uw ervaring met de applicatie en Sidekick-services

Zoals beschreven in sectie 2.9 verzamelen we informatie over hoe u de applicatie gebruikt om u een betere en nauwkeurigere service te kunnen bieden. We sturen u een e-mail met informatie over mogelijk relevante Sidekick-services waarvan we denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. U dient te weten dat u, als gebruiker van de applicatie, het recht heeft om bezwaar te maken tegen dergelijke e-mailberichten, door u af te melden of een e-mail te sturen naar contact@sidekickhealth.com.

3.3. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Onze voorwaarden kunnen in de toekomst veranderen. Wanneer we ze wijzigen, dan sturen we u per e-mail informatie over deze wijzigingen.

3.4. Wijzigingen in dit privacybeleid met betrekking tot hoe we omgaan met persoonsgegevens

Dit privacybeleid kan in de toekomst veranderen. Wij vinden het belangrijk dat gebruikers van de applicatie weten hoe het bedrijf omgaat met hun persoonsgegevens. Daarom sturen we u een e-mail indien of wanneer ons privacybeleid verandert.

3.5. Ontvangers van informatie en de bewaartermijn voor uitgaande e-mails

We gebruiken een service van MailChimp om u een e-mail te sturen en om informatie over onze e-mailcommunicatie met u op te slaan. De rol van MailChimp is beperkt tot het naleven van onze instructies over hoe de informatie moet worden gebruikt. MailChimp gebruikt de informatie niet voor andere doeleinden. MailChimp waarvan de databases zich in de VS bevinden, is onderworpen aan modelcontractbepalingen en op basis daarvan is de verplaatsing van gegevens uit de EER-regio toegestaan.

  • E-mailberichten voor verloren wachtwoorden worden verwijderd zodra een e-mail is ontvangen.
  • E-mailberichten voor informatie over mogelijk relevante Sidekick-services worden na zes maanden verwijderd.
  • E-mailberichten als gevolg van wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden en de verwerking van uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang die nuttig zijn voor het bedrijf.

4. Rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in sectie 1.1. tot en met 1.4. hierboven worden verzameld op basis van uw toestemming.

De contactgegevens die via onze websites worden verzameld, worden verzameld op basis van uw toestemming en worden alleen gebruikt voor de relevante doeleinden van de verzameling.

De persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in sectie 2.1. tot en met 2.8. worden ook verzameld op basis van uw toestemming. De informatie in verband met uw gebruik van de applicatie, waarnaar wordt verwezen in sectie 2.9., wordt verzameld op basis van uw toestemming. We zullen deze informatie alleen doorgeven aan gebruikers die hebben ingestemd met het ontvangen van dergelijke e-mails.

E-mails met betrekking tot verloren wachtwoorden, zoals beschreven in sectie 3.1., worden u toegezonden op basis van uw toestemming. E-mails met betrekking tot uw ervaring met de applicatie, waarnaar wordt verwezen in sectie 3.2., zullen worden verzonden op basis van uw toestemming. We zullen deze informatie alleen communiceren aan gebruikers die hebben ingestemd met het ontvangen van dergelijke e-mails.

E-mails die worden beschreven in sectie 3.3. en 3.4. worden ook naar u verzonden op basis van ons legitieme belang om aan te tonen dat het bedrijf gebruikers heeft geïnformeerd over wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden of onze verwerking van persoonlijke informatie van gebruikers.

De persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt, wordt gebruikt om de kwaliteit van de SidekickHealth-applicatie als medisch hulpmiddel te waarborgen met onderzoek. Dit wordt gedaan op basis van artikel 9, lid 2, onder i van de AVG. We nemen maatregelen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen. Hierbij zijn onderzoekers betrokken die de vertrouwelijkheidsverklaring hebben ondertekend en eraan gebonden zijn. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd met gebruikersgegevens zal nooit worden gepubliceerd met persoonlijk identificeerbare gegevens. Het doel hiervan is het verhogen van de kwaliteit van de aangeboden leefstijlprogramma’s en het verzamelen van informatie via onderzoek ter ondersteuning van de klinische evaluatie van SidekickHealth als medisch hulpmiddel.

5. Bescherming van persoonsgegevens

GoodlifeMe neemt voorzorgsmaatregelen, waaronder administratieve, technische en fysieke maatregelen, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, evenals tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Wij slaan de door u verstrekte persoonsgegevens gecodeerd op, op computerservers die zich in beschermde faciliteiten bevinden. We beperken de toegang tot persoonsgegevens tot onze werknemers, aannemers en agenten die toegang nodig hebben om onze services en de applicatie te beheren, ontwikkelen of verbeteren.

Wanneer u gevoelige persoonsgegevens invoert in de applicatie, coderen we de overdracht van dergelijke gegevens met behulp van secure socket layer-technologie. We volgen algemeen aanvaarde normen om de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt te beschermen, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst.

6. Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de EER en dat land niet onderworpen is aan een EU-gelijkwaardigheidsbeschikking, zullen we ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd door passende waarborgen (bijv. door de EU goedgekeurde standaardcontractbepalingen of bindende bedrijfsregels).

7. Uw rechten als gebruiker van de applicatie

Als u uw toestemming heeft gegeven voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens, heeft u op grond van de wetgeving over gegevensbescherming op ieder moment het recht om uw toestemming in te trekken. Dit recht heeft echter geen invloed op de legitimiteit van de verwerking van gegevens die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. U geniet ook andere rechten, zoals het recht op toegang tot uw gegevens, het recht om onjuiste of misleidende informatie over u te laten corrigeren, het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, het recht om verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken en uw recht op gegevensoverdracht. Houd er rekening mee dat sommige van uw rechten onderworpen kunnen zijn aan bepaalde voorwaarden.

Gebruikers zijn nooit verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. De gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens zijn dat de gebruiker niet volledig kan profiteren van de applicatie en alles wat deze te bieden heeft.

Gebruikers kunnen hun account verwijderen door te gaan naar Gezondheid > druk op het tandwiel > druk op “Andere” > druk op “Account verwijderen” > schrijf “Sidekick” in het tekstvak en druk op “Account verwijderen”. Alle persoonlijk identificeerbare gegevens worden verwijderd.

8. Cookies (alleen de website)

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken, of efficiënter te laten werken, en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de site. U kunt uw cookievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door op het pictogram ‘C’ te klikken. U kunt de beschikbare schuifregelaars vervolgens aanpassen naar ‘Toestaan’ of ‘Afwijzen’ en vervolgens op ‘Instellingen opslaan’ klikken. Het kan zijn dat u uw pagina moet vernieuwen voordat uw instellingen van kracht worden.

8.1. Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn vereist om de kernfunctionaliteit te bieden. De website zal niet goed functioneren zonder deze cookies en ze zijn standaard ingeschakeld.

8.2. Analytische cookies

Analytische cookies helpen ons om onze website te verbeteren door informatie over het gebruik ervan te verzamelen en te rapporteren.

8.3. Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen, zodat uitgevers relevante advertenties kunnen weergeven.

9. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

GoodlifeMe AB,

Org. nr. 556946-1766,

Medicinaregatan 8A,

413 90 Göteborg, Zweden.

contact@sidekickhealth.com

10. Functionaris voor gegevensbescherming

Als u nog vragen heeft over hoe GoodlifeMe omgaat met uw persoonsgegevens, of als u uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

E-mailadres:privacy@sidekickhealth.com

11. Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor gegevensbescherming

Als u zich zorgen maakt of GoodlifeMe uw persoonsgegevens rechtmatig behandelt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie.