Privacybeleid

Algemeen

SidekickHealth neemt uw privacy heel serieus en zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke informatie. In dit privacybeleid leggen we uit welke informatie we verzamelen van u als gebruiker, wanneer u zich registreert als geïnteresseerd in deelname aan het programma dat op deze site wordt beschreven. Hier leggen we uit wie uw persoonsgegevens ontvangt, onze rechtsgrondslag voor het verwerken van die persoonsgegevens, hoelang we deze bewaren, wat uw rechten zijn als gebruiker van de toepassing, en andere belangrijke feiten met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming. Na registratie van de gebruiker voor de Sidekick-applicatie, wordt er een afzonderlijk privacybeleid toegepast.

1.Verzamelde persoonsgegevens en hoe deze gegevens worden gebruikt

1.1. Informatie die we ontvangen wanneer u de website bezoekt

SidekickHealth ontvangt enkel analysegegevens op persoonlijk identificeerbaar niveau als u als gebruiker optionele cookies aanvaardt. Zie sectie 5 van dit privacybeleid voor meer informatie. De analysegegevens worden gebruikt om het gebruik van de website op een niet-persoonlijk identificeerbare basis te verbeteren en begrijpen.

U hebt de mogelijkheid om patiënten informatie over het Product te verzenden, en dit op zulke wijze dat er geen persoonlijk identificeerbare gegevens aan SidekickHealth worden verstrekt. Als u dit doet, wordt er voor u een e-mailprovidervenster geopend en verlaat u de website van SidekickHealth terwijl u de e-mail verzendt. Uw e-mail en de patiënten zijn niet beschikbaar voor SidekickHealth.

1.2. Ontvangers, gegevensopslag en gegevensbewaring met betrekking tot accountregistratie

We gebruiken de Google Cloud SQL-service om uw registratiegegevens op te slaan. De rol van Google is beperkt tot het opslaan van informatie namens ons; Google gebruikt de informatie niet voor andere doelen.

We slaan uw informatie op met behulp van de Google Cloud SQL-service totdat u uw Sidekick-account verwijdert of twee jaar inactief bent.

De registratiegegevens worden opgeslagen met behulp van de Google Cloud SQL, waarvan de databases zich in de EU bevinden.

Sidekick gebruikt Mandrill om e-mails te verzenden.

2. Uitgaande e-mail

2.1. Aanmelden

Als u de relevante informatie voor aanmelding hebt ingevoerd, ontvangt u een e-mailbericht met een link om de Sidekick-applicatie te downloaden. Die link geeft u toegang tot het relevante demoprogramma binnen de applicatie.

3.Rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens hierboven vermeld onder 1.1. en 2.1. worden verwerkt op basis van uw legitieme belangen.

4.Bescherming van persoonsgegevens

SidekickHealth neemt voorzorgsmaatregelen, waaronder administratieve, technische en fysieke maatregelen, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, evenals tegen onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. We slaan de persoonsgegevens die u verstrekt versleuteld op, op computerservers die zich in beschermde faciliteiten bevinden. We beperken de toegang tot persoonsgegevens tot onze werknemers, opdrachtnemers en vertegenwoordigers die toegang moeten krijgen om onze diensten en de applicatie te beheren, ontwikkelen of verbeteren.

Wanneer u gevoelige persoonsgegevens invoert in de toepassing, coderen we de overdracht van dergelijke gegevens met behulp van Secure Socket Layer-technologie. We passen algemeen aanvaarde normen toe om de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt te beschermen, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst.

5.Uw rechten als gebruiker van de Sidekick-website

Als u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens, dan hebt u het recht om uw toestemming wanneer dan ook in te trekken overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit recht is niet van toepassing op de legitimiteit van de gegevensverwerking die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. U geniet ook andere rechten, zoals het recht op toegang tot uw gegevens, het recht om onjuiste of misleidende informatie over u te laten corrigeren, het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken en uw recht op gegevensoverdracht. Houd er rekening mee dat sommige van uw rechten onderworpen kunnen zijn aan bepaalde voorwaarden.

Gebruikers zijn nooit verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Het gevolg van het niet verstrekken van persoonsgegevens is dat de gebruiker de applicatie en alles wat deze te bieden heeft niet volledig kan benutten.

6. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken en informatie te verstrekken aan de eigenaars van de site.

6.1. Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn nodig om de kernfunctionaliteit te bieden. Zonder deze cookies functioneert de website niet naar behoren en ze zijn standaard ingeschakeld.

6.2. Analytische cookies

Analytische cookies helpen ons om onze website te verbeteren door informatie over het gebruik ervan te verzamelen en te rapporteren.

6.3. Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen op websites zodat uitgevers relevante advertenties kunnen tonen.

7. Naam en contactgegevens van SidekickHealth

Naam: Adres: E-mailadres:

8. Functionaris voor gegevensbescherming

Als u nog vragen hebt over hoe SidekickHealth omgaat met uw persoonsgegevens, of als u uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming:

E-mailadres: privacy@sidekickhealth.com

9. Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Als u twijfels hebt over de rechtmatige behandeling van uw persoonsgegevens door SidekickHealth, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie.