Skip to main content

Kan jag få tillgång till min patients hälsouppgifter?

Patienter kan begära åtkomst till sina hälsouppgifter genom att kontakta vårt dataskyddsombud på privacy@sidekickhealth.com och kan därefter dela sina uppgifter med dig. Vi är medvetna om detta potentiella hinder och arbetar aktivt på ett sätt att bättre koppla samman vårdpersonalen med sina patienter. Det kommer!

Om författaren

Du kanske också vill läsa