Jag har några frågor och/eller feedback om programmet. Vem kan jag kontakta?

16. augusti 2022

Kan jag prova programmet själv?

16. augusti 2022

Vem är hälsocoacherna och hur utbildas de?

16. augusti 2022

Vem genomför forskningsstudierna?

16. augusti 2022

Kan jag få tillgång till min patients hälsouppgifter?

16. augusti 2022