Skip to main content
en grön och gul grafik som symboliserar eksemstress

Medicinskt granskad Den här artikeln har granskats av en av Sidekicks läkare.

Hur hantera eksemstress och hitta lugn och ro?

Getting your Trinity Audio player ready...

”Jag är så stressad.” ”Det här är så stressigt.” ”Min stressnivå är helt skyhög.” – och så vidare. Var och en av oss har säkert någon gång sagt såhär. 

Kortvarig stress kan vara bra och ge dig inspiration och motivation. Men stress kan snabbt bli något som försämrar din livskvalitet – särskilt för personer med hudproblem som eksem, även kallat atopisk dermatit.

Vad är kopplingen mellan eksem och stress?

När människor upplever stress reagerar kroppen genom att gå in i flykt- eller kampläge. Detta frigör stresshormoner som adrenalin och kortisol från binjurarna för att förbereda kroppen på vad som komma skall. Så långt är allt gott och väl. Kortisol är en bra bundsförvant när kroppen är i balans.

Men om vi producerar för mycket kortisol blir immunsystemet överaktiverat, vilket rubbar balansen mellan inflammatoriska och antiinflammatoriska krafter i kroppen. 

Denna obalans kan orsaka en inflammatorisk hudreaktion som eksem. Stressiga situationer kan utlösa kliande utbrott, som i sin tur leder till mer stress. 

Tyvärr är personer med eksem särskilt sårbara för denna inflammatoriska reaktion, och de fastnar ofta i en klåda-klia-cykel som är svår att bryta. 

Det här kan i sin tur resultera i sömnproblem, ångest och till och med depression. 

Det exakta sambandet mellan eksem och psykisk hälsa är inte helt klart, men en nyligen genomförd undersökning visade att mer än 30 % av personer med atopisk dermatit hade fått diagnosen depression och/eller ångest.  

Den goda nyheten är att stress och den onda cirkeln som den kan orsaka kan bekämpas med bättre vanor, tålamod och konsekventa åtgärder. 

Några stresshanteringstips

Det är viktigt att lära sig hantera stress. Om man inte tar itu med saken kan stressen leda till allvarligare psykiska problem, så som ångest och depression. 

Molly, som har nummulärt eksem, säger:

Jag insåg inte hur stor utlösare stressen var för mitt eksem. När jag mötte stressiga situationer i mitt privatliv var jag helt täckt av eksem och kunde inte sluta klia mig. När jag gjorde ett medvetet val att minska mina stressnivåer såg jag en förbättring.

Här är några tips på hur du kan minska på stressen och förhoppningsvis hålla allvarliga eksemutbrott till ett minimum. 

Känn till dina utlösare

Ibland vet vi inte vad som stressar oss förrän det är för sent och våra hjärtan pumpar ur bröstet, våra handflator svettas och våra tankar rusar. Men om du kan lära dig att identifiera dina eksemutlösare ger du dig själv en mycket bättre chans att antingen undvika dem eller reagera på dem på ett hälsosamt sätt.

Kanske du redan känner till dina fysiska utlösare, t.ex. matallergier, vissa tyger, väder, temperatur, fuktighet, oljig hud osv. Men det kan vara svårare att identifiera de mentala utlösarna. 

För att komma till rätta med det här bör du lyssna på din kropp och lära dig att känna igen när du blir stressad. Försök att dagligen föra triggerdagbok för att hålla reda på vad som händer i ditt liv och när dina eksemsymtom förvärras – det kan nämligen finnas en koppling!

Prova på mindfulness

Enligt Cambridge-ordboken betyder ”mindfulness” en övning i att vara medveten om sin kropp, sitt sinne och sina känslor i det nuvarande ögonblicket vilket kan skapa en känsla av lugn.

Det är lätt att fastna i det förflutna, i framtiden och i oändliga bekymmer om dessa två, men mindfulness kräver att du är närvarande. Detta kan vara lättare sagt än gjort, men om du känner att en stressig situation är på väg, ta dig några minuter för att andas djupt och fokusera på din kropp. Att behärska detta kommer verkligen att hjälpa dig att utveckla en koppling mellan kropp och sinne, något som kommer att vara till nytta när stressen hotar.

Sidekick Healths eksemprogram kan hjälpa dig att öva på mindfulness och lära dig andra dagliga vanor som är nyttiga för att identifiera och hantera stressutlösare. Också läkare gillar appen; den Londonbaserade konsulterande dermatologen, professor Anthony Bewley säger: 

Patientcentrerade utbildnings- och stödprogram är oerhört viktiga för en holistisk hantering av patienter med dermatologiska sjukdomar, särskilt program som erkänner betydelsen av patienternas psykologiska välbefinnande. Appen som Sidekick har utvecklat är ett utmärkt sätt att stärka patienterna genom appens program och moduler.

Håll dig frisk

När vi är stressade är det vanligt att vi äter tröstmat, dricker mer alkohol eller ökar koffeinintaget. Men även om allt detta känns bra i stunden kan det leda till mer stress, särskilt om du får kliande hud som resultat. Dessutom är de inte bra för din hälsa. 

Drick istället tillräckligt med vatten, ät näringsrik mat och försök att undvika för mycket kaffe eftersom koffein är känt för att öka ångest. Försök att hålla dig vid max. 300–400 mg koffein per dag, vilket motsvarar ungefär 3–4 koppar kaffe.

Gå ut i naturen

Forskning visar att utomhusvistelse kan minska stress och ångest. Utomhusaktiviteter som promenader, cykling, simning och vandring kan förbättra ditt humör och din självkänsla. Fysisk aktivitet sätter också igång blodcirkulationen, vilket frigör hjärnkemikalier som serotonin, dopamin och endorfiner som kan förbättra ditt allmänna humör.

Hitta en stödgrupp

Att leva med eksem kan ibland kännas ensamt, särskilt om du inte har någon familj eller vänner som riktigt förstår ditt tillstånd. Om du hittar en stödgrupp där du kan prata med andra som lever med eksem, antingen online eller personligen, kan det ge dig en känsla av tröst, solidaritet och ”äntligen någon som förstår!”.

Prata med ett proffs

Dessa tips kan hjälpa till att minska på stressen, men om du eller en närstående fortsätter att vara nedstämd rekommenderar vi att du söker hjälp av hälsovården. 

Att lära sig få bukt med stressen och förstå hur man hanterar den kräver övning. Därför uppmuntrar vi dig att kolla in Sidekick Healths eksemprogram. Verktyg för stresshantering är en central del av vårt program, och i slutändan vill vi att dessa verktyg ska bli en självklarhet för dig och ditt välbefinnande. 

Om författaren

Amelia Johansson

Författare av innehåll om hälsa