Skip to main content
ein kleiner Junge füllt ein Glas Wasser

Medisch beoordeeld Dit artikel is beoordeeld door een van de artsen van Sidekick.

Goed doen door goed te doen: Sidekick Health & charity: water

Bij Sidekick Health erkennen en promoten we het belang van welzijn. Goed leven en positieve gezondheidskeuzes maken kan een enorme impact hebben op onze algemene levenskwaliteit. 

Maar hoe zit het met het leven van anderen?

Bij Sidekick werken we eraan om wellness onderdeel te maken van ieders dagelijks leven, en om iedereen de kans te geven om te helpen dit te realiseren. Daarom werken we samen met charity: water.

Hoe werkt het? Voor elke missie die je voltooit in de Sidekick app, verdien je waterdruppels. Hoe meer druppels je verzamelt, hoe meer water je doneert. 

Wat is Charity: water?

charity: water is een non-profit organisatie die wereldwijd projecten financiert om mensen te voorzien van proper en veilig drinkwater. 

Momenteel hebben 771 miljoen mensen in de wereld geen toegang tot proper en veilig water. Het enige water waar mensen wel toegang toe hebben, brengt vaak schadelijke stoffen met zich mee die ernstige ziekten kunnen veroorzaken. Toegang tot proper water betekent ook onderwijs, inkomen en gezondheid – vooral voor vrouwen en kinderen.

Met dit in gedachten sponsort Sidekick met trots een liefdadigheidsproject in Cambodja, waarbij BioSand filters worden geleverd die naar verwachting honderden mensen van proper water zullen voorzien.

Lees verder voor meer informatie over Sidekick’s eerste project met charity: water. 

Het project

charity: water werkt hard om mensen over de hele wereld toegang tot water te geven. Het project dat Sidekick heeft gesponsord bevindt zich in Cambodja.

Waarom Cambodja?

Meer dan 75% van de Cambodjaanse bevolking woont op het platteland. In deze gebieden heeft 27% van de bevolking geen basistoegang tot water en 52% geen basistoegang tot sanitaire voorzieningen. 

Veel mensen gebruiken als waterbron open oppervlaktevijvers en rivieren die vervuild zijn door menselijk afval en microbiële besmetting. Bovendien zijn de bestaande bronnen vaak in slechte staat. Zodra een pomp kapot gaat, is het gebruikelijk dat de gemeenschappen ergens anders water halen met emmers, wat leidt tot meer vervuiling.

Om het probleem van de toegang tot proper water in Cambodja aan te pakken, financiert Sidekick momenteel een properwaterproject dat ongeveer twee jaar zal duren. 

Het project is een BioSand filter. BioSand Filters doden 99% van de bacteriën in vuil water. Het is een eenvoudige oplossing die water snel reinigt met behulp van een biologisch proces. Huishoudelijke BioSand Filters verwijderen ziekteverwekkers door het water te filteren door een biologische film, grof zand, fijn zand en grind. Er wordt een tuit geïnstalleerd om toegang te krijgen tot het gefilterde water.

Dit project is een langetermijnoplossing om de waterkwaliteit voor gemeenschappen te verbeteren en is een duurzaam alternatief voor water in flessen.

Hoe werkt het?

charity: water is een non-profit organisatie. Zij beloven dat 100% van de publieke donaties direct naar properwaterprojecten gaat. Vanwege dit unieke fondsenwervingsmodel gaat elke cent die Sidekick aan charity: water doneert direct naar de financiering van properwaterprojecten. 

Het doel van het door Sidekick gesponsorde project is om gezinnen in Cambodja te helpen hun water te filteren zodat het proper en veilig is. 

Het begint allemaal met een donatie. 

Zodra een donatie naar het veld is gestuurd, beginnen de lokale partners van charity: water met de planningsfase. Ze verkrijgen bouwvergunningen, kopen benodigdheden en werken samen met leden van de gemeenschap. 

Rond 6 maanden begint de bouw. Naast het bouwproces besteden de lokale partners maanden aan het tot stand brengen van de betrokkenheid van de gemeenschap, het bevorderen van veilige hygiënepraktijken en het opbouwen van de capaciteit van het watercomité om de projecten te beheren. 

Zodra de bouw voltooid is, verzamelen de partners van charity: water gegevens en wordt het lokale project grondig geëvalueerd. Om ervoor te zorgen dat het water de komende jaren blijft stromen, zet charity: water lokale leiders in, gebruikt het sterke exploitatie- en onderhoudsstructuren, verzamelt het gegevens en implementeert het innovatieve sensortechnologie. 

Alle gegevens over de voortgang van het project worden in een voortgangsrapport naar Sidekick gestuurd. 

Goed doen door goed te doen

Bij Sidekick zijn we zo geïnspireerd door het werk dat charity: water doet. Daarom hebben we functies ontwikkeld in onze programma’s zodat ook jij betrokken kan raken. 

Voor alles wat je doet in de Sidekick app, verdien je waterdruppels. Hoe meer druppels je verzamelt, hoe meer water je doneert. 

Omdat we willen dat je het goed doet terwijl je goed doet, moedigt je Sidekick je aan om gezondheidsmissies te voltooien, in beweging te komen en je waterinname bij te houden. Als je bijhoudt hoeveel je elke dag drinkt, word je beloond met druppels, die Sidekick vervolgens doneert aan charity: water, om nog meer proper water te leveren aan degenen die het het hardst nodig hebben.

Gelijke toegang tot water voor iedereen

Proper water is een mensenrecht. Ons lichaam heeft het nodig om te functioneren en te presteren en zelfs lichte uitdroging kan je mentaal en fysiek aantasten.

Bij Sidekick weten we hoe belangrijk hydratatie is voor de algehele gezondheid en het welzijn. Daarom hebben we onze programma’s ontworpen om je aan te moedigen en te helpen herinneren meer water te drinken. We weten echter dat het voor veel mensen geen optie is om gehydrateerd te blijven door proper en veilig water te drinken. 

Een gebrek aan toegang tot water heeft niet alleen gevolgen voor de lichamelijke gezondheid, maar ook voor de geestelijke gezondheid. Voor mensen die leven in gemeenschappen zonder toegang tot proper water maken de stress en zorgen die zij dagelijks ervaren over de schadelijke effecten van vuil water, het probleem nog groter. 

charity: water en Sidekick erkennen beide dat toegang tot water geen voorrecht is, maar een recht. 

Wanneer een gemeenschap toegang krijgt tot proper water hoeven ze zich geen zorgen meer te maken dat het water dat ze drinken hen ziek kan maken. Ze hoeven dan ook geen tijd en geld te spenderen om naar een gezondheidscentrum te gaan vanwege de door water overgebrachte ziekten. 

Proper water geeft gemeenschappen meer tijd om aan de voedselvoorziening te werken, een inkomen te verdienen en naar school te gaan – allemaal middelen om armoede te bestrijden. 

Dankzij charity: water heeft Sidekick ervoor kunnen zorgen dat wanneer je waterdruppels verzamelt in de Sidekick app, je goed doet door goed te doen.

Vind vandaag nog je Sidekick om meer betrokken te raken bij je eigen gezondheidstherapie en missies te voltooien die het leven van anderen verbeteren. 

Je kan hier meer lezen over het prachtige werk van charity: water. We zijn vereerd om samen te werken aan proper en veilig water voor hen die het het meest nodig hebben. 

Over de auteur

Molly Perkins

Redacteur van Living Well

Dit kan je misschien ook interesseren